Algemene informatie over SportiefOost.nl

Missie van SportiefOost.nl

In het beleidsplan van SportiefOost.nl is als missie opgenomen:

“Schaatsvereniging SportiefOost.nl biedt schaatsers die ijsbaan De Scheg in Deventer als hun thuisbaan beschouwen, ongeachte leeftijd of schaatsniveau, de mogelijkheid onder deskundige begeleiding plezier te beleven aan de (wedstrijd-) schaatssport op het gebied van langebaan, kortebaan of marathon”.

Historie SportiefOost.nl

SportiefOost.nl is ontstaan in de winter van 1985 toen er ijs lag op de Douwelerkolk in Deventer. Op het natuurijs van deze kolk startte een aantal mensen met het organiseren van schaatslessen en andere schaatsgerelateerde activiteiten en werd een schaatsvereniging opgericht. Bij gebrek aan natuurijs week deze vereniging uit naar de kunstijsbaan in Deventer, waarbij ook aansluiting gezocht werd met een aantal andere ijsverenigingen uit de regio. Hierbij is de naam 'Sportief Oost Nederland' ontstaan. Deze naam is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18-9-2016 veranderd in SportiefOost.nl. Om niet langer aangewezen te zijn op het geven van schaatstrainingen tijdens publieksuren is de vereniging lid geworden van de KNSB.  Hierdoor ontstond de mogelijkheid gebruik te maken van de trainingsuren op de ijsbaan, met betere faciliteiten om te trainen. In deze periode is een enthousiaste wedstrijdgroep van meest jonge schaatsers ontstaan.

Op de kunstijsbaan van Deventer is SportiefOost.nl als eerste gestart met het geven van schaatslessen aan een brede groep schaatsers, aan kinderen maar ook aan volwassenen. Vanuit deze schaatslessen zijn verschillende talenten toegevoegd aan de wedstrijdgroep. Naast schaatstraining werden voor de wedstrijdgroep zomertrainingen opgestart en verschillende trainingskampen georganiseerd in binnen- en buitenland. Een aantal leden is het gelukt om aansluiting bij de top te vinden. Vanuit de schaatslessen is de huidige schaatsschool van De Scheg ontstaan. Deze schaatsschool draait ook nu nog gedeeltelijk op de expertise van Sportief.

Profiel

Waar de schaatsschool van 'De Scheg' zich vooral richt op beginnende schaatsers is SportiefOost.nl zich meer gaan toeleggen op schaatsers die verder willen in de schaatssport. Met als basisniveau kinderen en volwassenen die in staat zijn zich zelfstandig voort te bewegen op de schaats schaatsen mensen uit allerlei categorieën: van jong tot oud en van wedstrijdrijder tot recreant. Getalenteerde wedstrijdschaatsers vinden bij SportiefOost.nl deskundige training en begeleiding die ze verder kan helpen.

Er is echter niet alleen aandacht voor de meest getalenteerde schaatsers. Ook de schaatsers die geen wedstrijden rijden krijgen alle aandacht van onze trainers. Iedereen op zijn of haar niveau krijgt aanwijzingen om de techniek te verbeteren. Een groep kundige en enthousiaste trainers en begeleiders zorgt zo voor steeds betere prestaties op ieder niveau. Hoe beter je leert schaatsen hoe meer plezier het oplevert en daar gaat het ons uiteindelijk om: Plezier in het schaatsen!

SportiefOost.nl is een middelgrote vereniging met een actief karakter. De leden komen uit Deventer en wijde omgeving. Veel leden en direct betrokkenen (zoals bijvoorbeeld pupillenouders) dragen op allerhande terrein een steentje bij. Met door de jaren heen een stijgend aantal leden, een zeer betrokken ledenbestand, en enthousiaste trainers, begeleiders en kader is SportiefOost.nl in alle opzichten een gezonde vereniging.

Activiteiten

SportiefOost.nl verzorgt niet alleen (wedstrijdgerichte) schaatstrainingen en begeleiding bij schaatswedstrijden. Er worden trainingskampen georganiseerd en in de zomer wordt er zomertraining gegeven met hardlopen, fietsen en skeeleren. Ook vinden niet-sportgerelateerde activiteiten plaats zoals bijvoorbeeld slijpinstructie-avonden of de jaarlijkse pupillendag.

logo

©SportiefOost.nl