Aanmelden als lid

Informatie

Lidmaatschapsvormen

SportiefOost.nl kent de volgende lidmaatschapsvormen:

  • rijdend lid
  • niet-rijdend lid.

Rijdend leden mogen aan zowel de zomertrainingen - skeeler, loop + coördinatie en fiets - als aan de schaatstrainingen in de winter meedoen.

Voor niet-rijdend leden geldt dat zij alleen aan de zomertrainingen mogen meedoen.

Lengte lidmaatschap

Het lidmaatschap van SportiefOost.nl wordt aangegaan voor de duur van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd als niet tijdig het lidmaatschap via de website wordt beëindigd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.

Kosten

De kosten voor het schaatsen zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Contributie SportiefOost.nl, inclusief afdracht aan de KNSB
  • Trainingskaart per avond, 1, 2 of 3 avonden
  • Licentiekosten wedstrijdlicentie; niet verplicht
  • Wedstrijdkaart; niet verplicht

Voor een volledig overzicht van de kosten klik op de button. Kosten schaatsen

Aanmelden niet mogelijk!

Aanmelden is door gewijzigde omstandigheden bij ijsbaan De Scheg tijdelijk niet mogelijk.
Het spijt ons enorm, maar hopen je in de toekomst alsnog te mogen verwelkomen.

©SportiefOost.nl