Bestuur

 

Het bestuur van SportiefOost.nl houdt zich bezig met de invulling van alle benodigde bestuurlijke randvoorwaarden voor het realiseren van de missie van SportiefOost.nl. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om: het organiseren van ijsuren, zorgen voor voldoende gediplomeerde trainers, werven van nieuwe leden, zorg dragen voor voldoende inkomsten (sponsoring, subsidies), het onderhouden van reeds bestaande contacten met andere organisaties (zoals andere schaatsverenigingen en de KNSB) en het starten van samenwerking met andere organisaties daar waar dit de missie van SportiefOost.nl ondersteunt.

Het bestuur is gekozen door de leden van SportiefOost.nl en legt dan ook verantwoording af aan de leden. Formeel gebeurt dit tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur wil graag iedereen die bij Sportief betrokken is een luisterend oor bieden. Heb je een vraag, opmerking, pluim, klacht of heb je een andere reden om contact met het bestuur te willen hebben, schroom dan niet en schiet één van de bestuursleden aan of stuur een e-mail naar ruutseb.[antispam].@sportiefoost.nl. Je kunt eventueel ook contact opnemen met het bestuur via het contactformulier van deze website.

Binnen SportiefOost.nl zijn 5 commissies actief: vrijwilligerscommissie, communicatiecommissie, technische commissie, activiteitencommissie en sponsorcommissie. Elke commissie wordt geleid door één van de bestuursleden. Hierdoor zijn de lijnen tussen de commissies en het bestuur kort. Heb je een vraag voor één van de commissies, stuur dan een mail naar het betreffende emailadres. Hierdoor zullen alle leden van de betreffende commissie jouw mail ontvangen.

Als vereniging vinden we het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten als het gaat om omgang met elkaar. Mocht er zich een situatie voordoen die niet gewenst is, dan kan men zich wenden tot onze vertrouwenspersoon. Zij is het aanspreekpunt bij ongewenst gedrag door wie dan ook binnen onze vereniging. Bij een melding zal zij met de betrokkene de situatie inventariseren en daar naar handelen.

Voor meer informatie over de verschillende commissies en de vertrouwenspersoon binnen SportiefOost.nl klik op de link.

Bezetting bestuur

Voorzitter: Albert de Bruin

rettizroov.[antispam].@sportiefoost.nl

Secretaris: Suzanne Swenne

taairaterces.[antispam].@sportiefoost.nl

Penningmeester: Henk Kloosterboer

retseemgninnep.[antispam].@sportiefoost.nl

Technische zaken: Stefan Aukema

Algemeen bestuurslid: Tjitske Verweijen

Het e-mailadres van het bestuur van Sportief is: ruutseb.[antispam].@sportiefoost.nl.

 

Vertrouwenscontactpersoon: Aafke Zijlstra

        noosrepsnewuortrev.[antispam].@sportiefoost.nl

 

©SportiefOost.nl