Commissies

 

Vrijwilligers

SportiefOost.nl drijft op de inzet van vrijwilligers. Zo zijn er vrijwilligers actief op het gebied van bijvoorbeeld jury-activiteiten. Daarnaast zijn er mensen betrokken bij éénmalige activiteiten, zoals het organiseren van het SportiefOost.nl jeugdtoernooi of bij het organiseren van niet-schaatsgerelateerde clubactiviteiten. 

Zonder vrijwilligers geen club. Bestuursleden, commissieleden, trainers, begeleiders maar ook daarnaast nog tal van andere mensen maken SportiefOost.nl tot wat het is: Een levendige en actieve vereniging! SportiefOost.nl prijst zich gelukkig met een betrokken ledenbestand. Niet alleen leden, maar ook ouders, oud-leden en andere betrokkenen vormen een breed corps van vrijwilligers dat op allerhande terrein actief een steentje bijdraagt. Leden, ouders of andere belangstellenden die graag iets willen bijdragen aan SportiefOost.nl kunnen contact opnemen met het secretariaat.

Binnen SportiefOost.nl zijn de volgende commissies actief:

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie is verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke interne en externe communicatie. Deze commissie verzorgt de website van SportiefOost.nl, het centrale medium binnen de club voor de uitwisseling van informatie tussen leden, trainers, bestuur, commissies, vrijwilligers etc. Ook zorgt de communicatiecommissie voor persberichten, flyers, advertenties of andere uitingen waardoor de naamsbekendheid van SportiefOost.nl vergroot wordt. Leden, ouders of andere belangstellenden kunnen contact opnemen met de communicatiecommissie.

Technische commissie

De technische commissie bestaat uit alle junioren- en seniorentrainers, de pupillencoördinatoren en het bestuurslid technische zaken. In de technische commissie worden alle schaatsgerelateerde onderwerpen afgehandeld, zoals bijvoorbeeld het indelen van de trainingsgroepen, trainingsopbouw, trainingsstof, zomertrainingen en de afvaardiging naar wedstrijden. Leden, ouders of andere belangstellenden kunnen contact opnemen met de technische commissie.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is er voor de activiteiten naast het schaatsen. Het doel van de activiteitencommissie is om de sociale coherentie binnen SportiefOost.nl te vergroten door het organiseren van activiteiten als de pupillendag, feestavonden, nieuwjaarsborrel, clubavond, trainingskampen etc. Leden, ouders of andere belangstellenden kunnen contact opnemen met de activiteitencommissie.

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie onderhoudt het contact met de sponsors en zoekt actief naar nieuwe mogelijkheden voor sponsoring. Sponsors zijn van groot belang voor SportiefOost.nl, omdat met voldoende sponsorinkomsten de contributie van de leden zo laag mogelijk kan blijven en we extra verenigingsactiviteiten kunnen organiseren. Suggesties voor nieuwe sponsors zijn dan ook altijd van harte welkom. We staan open voor alle denkbare vormen van sponsoring. Heb je een naam van een mogelijke nieuwe sponsor, neem dan contact op met de sponsorcommissie

Bezetting commissies

Webredactie/communicatiecommissie

Dyane Ribbink
Marcel Bloemenkamp
Rob Maatman

etisbew.[antispam].@sportiefoost.nl

Technische Commissie

Wil IJsseldijk
Wilfred Loozeman
Dick Middag
Herjan Sluiter
Leonie Smeenk
Rianne Joolink
Nieske Hissink
Caren Daggenvoorde
Maikel IJsseldijk
Anniek Smeenk
Leo Pelgröm
Stefan Aukema

eissimmocehcsinhcet.[antispam].@sportiefoost.nl

Activiteitencommissie Jeanet ten Have
Monique Righard

eissimmocnetietivitca.[antispam].@sportiefoost.nl

©SportiefOost.nl