Pupillen

 

Kinderen vanaf circa 6 jaar kunnen bij SportiefOost.nl komen trainen vanaf het moment dat zij zichzelf zelfstandig op schaatsen kunnen voortbewegen.     

Er wordt op zaterdagavond getraind in 2 blokken. Op basis van de leeftijd wordt de pupil ingedeeld in een pupillencategorie, te weten F t/m A pupillen. Deze trainingen staan vooral in het teken van het aanleren en verbeteren van de schaatstechniek, waarbij de jongste kinderen vooral veel speelse trainingsvormen doen.  Naast de zaterdagavond is er ook op dinsdagavond een training voor pupillen. Deze avond is facultatief en vooral bedoeld voor de wat ambitieuzere pupillen die meer dan één keer per week willen trainen. Deze training heeft een meer wedstrijdgericht karakter.

Wedstrijden

Gedurende het seizoen zijn er verschillende wedstrijden, waarbij elke pupil vooraf kan aangeven of hij/zij aan de betreffende wedstrijd wil deelnemen. Tijdens de wedstrijden staan trainers en begeleiders van SportiefOost.nl op het ijs en zorgen voor de begeleiding. 

De Clubwedstrijd

De clubwedstrijden vinden één keer per jaar tijdens de Clubavond plaats en vormen het seizoenshoogtepunt voor SportiefOost.nl als vereniging. Vooral de estafette, waarbij teams geformeerd worden bestaande uit zowel pupillen, junioren en senioren is elk jaar weer een groot spektakel.

Regiowedstrijden de Scheg

Regelmatig organiseert het Gewest Overijssel van de KNSB wedstrijden voor de clubs uit de regio op 'De Scheg'. Alle pupillen mogen meedoen aan deze wedstrijden. Vanuit SportiefOost.nl worden de pupillen benaderd met de vraag of ze mee willen rijden en SportiefOost.nl zorgt voor de aanmelding. Meestal neemt een grote groep pupillen deel aan deze wedstrijden.

Interclubwedstrijden

Deze worden georganiseerd door één vereniging of een paar verenigingen gezamenlijk. De organiserende vereniging(en) nodigen een aantal verenigingen uit die een afvaardiging van meestal 2 schaatsers per pupillencategorie stuurt. De wedstrijden vinden vaak plaats op ijsbanen in Oost en Noord-Nederland, zoals Assen en Heerenveen. Soms zijn er ook interclubwedstrijden in Duitsland. Alle pupillen die belangstelling hebben voor deelname aan interclubwedstrijden, komen in aanmerking. De coördinator wedstrijden van SportiefOost.nl maakt een keuze en verzorgt de uitnodigingen voor deelname aan de interclubs. Hierbij houdt hij een gelijke verdeling van deelname van de verschillende pupillen nauwlettend in de gaten.

Marathonwedstrijden

Naast de hiervoor genoemde wedstrijden (ook wel 'langebaanwedstrijden' genoemd) zijn er ook wedstrijden over een grotere afstand: marathons. Bij SportiefOost.nl rijden een aantal toppers op dit gebied. Voor de pupillen A, B en C worden er tijdens het seizoen een aantal jeugdmarathons georganiseerd in Deventer, Enschede en Nijmegen.

Afstanden

De jongste pupillen beginnen met wedstrijden over 100 meter. Zodra de 100 meter sneller gereden wordt dan 15 seconden, mag de betreffende pupil ook aan wedstrijden over 300 meter meedoen. Zo gelden er steeds tijdslimieten waarna een langere afstand gereden mag worden.

©SportiefOost.nl